SUITSME — компанія, яка розробляє однойменний мобільний застосунок, у якому гравці беруть участь модних викликах в ролі стиліста, створюючи креативні образи для свого аватару. SUITSME має 10 мільйонів завантажень у всьому світі та понад 80 тисяч активних користувачів щодня.

As the SUITSME Game Community Manager, you will be responsible for fostering a vibrant and engaged community across Facebook and Discord platforms. Your primary objectives will include maintaining active communication channels, entertaining and engaging with the community, addressing player issues, and promoting a friendly and supportive atmosphere. The ultimate goal of this position is to enhance player retention, cultivate brand ambassadors, and ensure a positive and enjoyable experience for all players. PASSION is the key! Ideal candidate should be passionate about fashion games.

Вимоги:

 • Попередній досвід роботи з ком'юніті, соціальними мережами або в суміжних сферах;
 • Відмінні навички письмової та усної комунікації, доброзичлива манера спілкування;
 • Сильні навички міжособистісного спілкування з умінням будувати стосунки та розвивати ком'юніті;
 • Пристрасть до ігор та знайомство з грою SUITSME або подібними іграми;
 • Вміння користуватися соціальними мережами, онлайн-форумами та комунікаційними інструментами;
 • Навички вирішення проблем та вміння ефективно вирішувати питання та проблеми гравців;
 • Креативність та інноваційність для розробки цікавого контенту та ініціатив спільноти;
 • Високий рівень англ. мови ( В2 і вище);
 • Здатність працювати самостійно та в команді у швидкоплинному середовищі.

Буде плюсом:

 • Досвід роботи з інструментами управління ком'юніті та аналітичними платформами;
 • Знання процесів розробки ігор та тенденцій індустрії;
 • Вміння створювати візуальні матеріали для соціальних мереж.

Ваші задачі:

 • Взаємодія з ком'юніті: Активно взаємодіяти з ігровою спільнотою SUITSME на Facebook та Discord, ініціювати та брати участь у дискусіях, відповідати на коментарі та повідомлення, а також сприяти створенню дружнього середовища;
 • Розваги: Створювати та поширювати розважальний та захоплюючий контент, такий як меми, опитування, конкурси та події спільноти, щоб зацікавити гравців та залучити їх до гри;
 • Вирішення проблем: Бути основною контактною особою для запитів, відгуків та скарг гравців. Вирішувати проблеми гравців швидко та професійно, надавати корисні рішення та забезпечувати позитивний досвід гравців;
 • Дружнє спілкування: Сприяти дружньому та шанобливому спілкуванню всередині спільноти, модеруючи дискусії, забезпечуючи дотримання правил спільноти та конструктивно вирішуючи конфлікти чи суперечки;
 • Підтримка ком'юніті: Надавати підтримку та допомогу учасникам спільноти, які стикаються з технічними проблемами, питаннями щодо ігрового процесу чи іншими проблемами, пов'язаними з грою. Співпрацювати з командою розробників для ескалації та вирішення складніших проблем, якщо це необхідно;
 • Утримання гравців: Впроваджувати стратегії для підвищення рівня утримання та лояльності гравців, такі як організація регулярних заходів для спільноти, створення ексклюзивних нагород або заохочень для активних гравців;
 • Амбасадорство бренду: Виявляти та розвивати пристрасних і впливових гравців, які можуть їхній позитивний досвід, залучати нових гравців і сприяти загальному зростанню та успіху спільноти.

Що ми пропонуємо:

 • Віддалена робота;
 • Гнучкий графік роботи;
 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування;
 • Корпоративні заходи.


Qualifications:

 • Previous experience in community management, social media management, or a related field;
 • Excellent written and verbal communication skills, with a friendly and approachable demeanor;
 • Strong interpersonal skills with the ability to build relationships and foster a sense of community;
 • Passion for gaming and familiarity with the SUITSME game or similar titles;
 • Proficiency in using social media platforms, online forums, and communication tools;
 • Problem-solving skills and the ability to effectively address player issues and concerns;
 • Creativity and innovation to develop engaging content and community initiatives;
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.

Preferred Qualifications:

 • Experience with community management tools and analytics platforms.
 • Familiarity with game development processes and industry trends.
 • Ability to create visuals for social media.

Key Responsibilities:

 • Community Engagement: Actively engage with the SUITSME gaming community on Facebook and Discord by initiating and participating in discussions, responding to comments and messages, and fostering a welcoming environment;
 • Entertainment: Create and share entertaining and engaging content such as memes, polls, contests, and community events to keep players excited and involved with the game;
 • Issue Resolution: Serve as the primary point of contact for player inquiries, feedback, and complaints. Address player concerns promptly and professionally, providing helpful solutions and ensuring a positive player experience;
 • Friendly Communication: Promote friendly and respectful communication within the community by moderating discussions, enforcing community guidelines, and resolving conflicts or disputes in a constructive manner;
 • Community Support: Provide support and assistance to community members who encounter technical issues, gameplay questions, or other challenges related to the game. Collaborate with the development team to escalate and resolve more complex issues as needed;
 • Player Retention: Implement strategies to enhance player retention and loyalty, such as organizing regular community events, creating exclusive rewards or incentives for active players, and fostering a sense of belonging within the community;
 • Brand Ambassadorship: Identify and nurture passionate and influential players who can serve as ambassadors for the game. Empower these players to share their positive experiences, recruit new players, and contribute to the overall growth and success of the community.

What we offer:

 • Remote work for ultimate flexibility;
 • Flexible working hours to accommodate your lifestyle;
 • 20 days of paid vacation to unwind and recharge;
 • Paid sick leaves to prioritize your well-being;
 • Medical insurance for peace of mind;
 • Exciting corporate events to connect and celebrate achievements.

If you're passionate about gaming and community building and you're ready to take on the challenge of becoming the face of the SUITSME gaming community, we want to hear from you! Apply now to join our team and help us shape the future of SUITSME.